Bilimsel veya Mesleki Yeterlilikler


Tarihi Anabilim Dalı sahasında kişisel gelişimlerini ve akademik çalışmalarını teşvik etmek, meslekî alanda yükselmelerine katkıda bulunmak amacıyla bu programın açılması hedeflenmektedir.

E-BULTEN