Program Öğrenme Hedefleri


 

Enstitümüz bünyesindeki Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi örgün yüksek lisans programına öğretmen, asker, polis vb. özellikle kamu sektöründe meslek hayatını sürdüren profesyonel kişilerin yoğun ilgi gösterdiği uzun yıllardır gözlemlenmektedir. Bu kişiler profesyonel iş hayatının mesai, tayin vb. zorunlulukları dolayısıyla hevesle giriştikleri örgün öğretime devam konusunda güçlükler yaşamaktadırlar. Bu noktadan hareketle, bilhassa kamu sektöründe ve eğitim camiasının çeşitli kademelerinde görev yapanların mesafe, mesai süresi, tayin vb. meslek zorunluluklarından etkilenmeyen ve gelişmiş ülkelerde de yaygın olarak başvurulan "Uzaktan Öğretim" yöntemiyle Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı sahasında kişisel gelişimlerini ve akademik çalışmalarını teşvik etmek, meslekî alanda yükselmelerine katkıda bulunmak amacıyla bu programın açılması hedeflenmektedir.

 

E-BULTEN